שמן פרסות Hoof Oil

יש למרוח את הטלף באופן שגרתי, לשמירת לחות וגמישות הטלף