תוסף סוס ביוטין

ביוטין, אבץ, מתיונין ונחושת לשיפור חוזק הפרסה

היום כבר ידוע שביוטין לבדו אינו מספיק לטיפול בפרסה חלשה. לשם כך יש צורך לשלב את הביוטין יחד עם מינרלים נוספים על מנת להגיע לתוצאה אופטימאלית.

התוסף המספק  את החומרים הידועים כתורמים לבניית פרסה חזקה ומכיל רמה גבוהה של ביוטין יחד עם אבץ (ממקור אורגאני), מתיונין ונחושת.

תוסף סוס ביוטין עוזר בבניית פרסות חזקות ובריאות.

מאחר וגדילת הפרסה מתחילה בחלקו העליון של הטלף, את תוצאות הטיפול ניתן לראות כעבור חודשים אחדים והשיפור הוא הדרגתי.